Diamant

Pinnemodell av strukturen i en diamantkrystall. Hvert karbonatom er bundet til fire andre med kovalent binding. Bindingene i diamant er svært sterke. Dette gjør diamant til det hardeste stoffet vi kjenner.

Kilde: Wikipedia