Smelte- og fordampningsvarme for noen stoffer

Stoff

Smelte-
varme1
J/g

Smelte-
punkt
°C

Fordampnings-
varme2
J/g

Kokepunkt
°C

Etylalkohol

108

-114

855

78,3

Hydrogen

58

-259

455

-253

Nitrogen

25,7

-210

200

-196

Oksygen

13,9

-219

213

-183

Vann

335

0

22723

100

1 Smeltevarme er den energien som skal til for å gjøre fast stoff flytende ved smeltetemperaturen. Den tilførte energien blir lagret i stoffet og blir avgitt igjen ved frysing.

2 Fordampingsvarme er den energien som går med til å fordampe en viss mengde væske ved kokepunktet. Den tilførte energien blir lagret i stoffet og blir avgitt igjen ved kondensering.

3 Få stoff har så høy fordampningsvarme som vann. Det trengs fem ganger så mye energi for å fordampe en viss mengde vann som for å varme samme mengde vann fra 0 oC til 100 oC.