Smelte- og kokepunkt for noen vanlige kjemiske forbindelser (oC)

Forbindelse

25 oC

Smeltepunkt

Kokepunkt

Sprit (etylalkohol)

væske

-114

78,3

Karbondioksid

gass

sublimerer1

-78

Karbonmonoksid

gass

-205

-191

Svoveldioksid

gass

-72,5

-10

Koksalt

fast

801

1465

Propan

gass

-187,6

-42.09

Sukker (sukrose)

fast

-42,09

- 2

Benzen

væske

5,5

80,1

Tre (cellulose)

fast

- 3

-3

1 Ved vanlig trykk har ikke karbondioksid noe smeltepunkt. Stoffet kan være i fast form så lenge temperaturen er lavere enn kokepunktet på - 78 oC. Blir det oppvarmet, vil det gå direkte over til gass. Vi sier at det "sublimerer". Siden fordampningsvarmen er stor, kreves det mye energi for å bringe stoffet over i gassform. Denne energien tas fra omgivelsene. Karbondioksid i fast form, populært kalt "tørris", opprettholder en temperatur på - 78 oC inntil alt er sublimert. Tørris brukes derfor til kjøleformål. Karbondioksid er en av gassene i atmosfæren (ca. 0,3 promille) og er en viktig gass i forbindelse med den såkalte drivhuseffekten.


Tørris

Når tørris plasseres i luft med normal temperatur vil den kalde gassen som stiger opp fra stoffet få den usynlige vanndampen som luften alltid inneholder til å kondensere (gå over i væskeform) til synlige små vanndråper, det vi i dagligtale kaller "damp". Dette gir en magisk effekt som ofte er brukt i sammenheng med drama og show.


Tørris som sublimerer får "damp", egentlig skyer av små vanndråper, til å velte ut av gryten.

2 Sukkermolekylet vil brytes ned ved høye temperaturer. Derfor har ikke stoffet noe kokepunkt.

3 Tre, og mange andre faste stoffer fra plante- og dyreriket, har store molekyler som ikke tåler høye temperaturer. Disse stoffene har hverken smelte- eller kokepunkt.